NAVODNJAVANJE

Donje polje – Jadrtovac 80 milijuna kn

CIVILNI SEKTOR

ćemo i dalje snažno razvijati

BIKARAC

planiramo i dalje unaprjeđivati sustav gospodarenja otpadom

MARIKULTURA

izgradit ćemo Centar za razvoj marikulture

OBRAZOVANJE

nastavit ćemo sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti

U TIJEKU.

Osigurali smo sredstva za izgradnju Centra za razvoj marikulture. U uvali sv. Petra u Šibeniku gradimo Purifikacijski centar koji označava prekretnicu u razvoju školjkarstva Šibensko-kninske županije.

Radimo na projektu izrade nove prometne mreže javnog linijskog prijevoza Šibensko-kninske županije kako bismo unaprijedili organizaciju i dostupnost javnog prijevoza.

Nastavljamo provedbu projekta izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja Donje Polje – Jadrtovac, vrijednog 80 milijuna kuna, čime potičemo konkurentnost poljoprivrede i zadržavanje stanovništva u ruralnom području.

Dovršetkom projekta Centar kompetencija u strojarstvu, Ars Mechanica, naše učenike i odrasle polaznike pripremit ćemo za tržište rada te povećati njihove mogućnosti za otvaranje vlastitih poduzeća.

Nastavit ćemo sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti udruga i ustanova, a učenicima s teškoćama u razvoju i dalje ćemo pružati podrška preko asistenta u nastavi.

Nastavljamo s obnovom tvrđave sv. Nikole, UNESCO-va spomenika kulturne baštine i turističkom valorizacijom kanala sv. Ante.

Nastavljamo unaprjeđivati sustav gospodarenja otpadom kroz županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac.

Kroz projekt PEPSEA nastavljamo razvijati sustav koji će povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja.

Pružamo financijsku potporu poduzetništvu.

Financiramo specijalizacije u zdravstvenim ustanovama.

Kroz program razmjene mladih EURODYSSEE mladim ljudima u dobi od 18 do 30 godina omogućavamo stjecanje profesionalnog iskustva u inozemstvu te usavršavanje stranog jezika. Program potiče stvaranje europske svijesti, međuregionalno povezivanje te brže i kvalitetnije zapošljavanje po povratku u svoju zemlju.

Pri kraju je izgradnja zgrade Zavoda za javno zdravstvo kojom će se unaprijediti prostorni uvjeti ustanove i stvoriti uvjete za daljnji razvitak (20 milijuna kuna).