PLANIRANO.

Izgradnjom Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije u Vodicama nastavljamo s turističkom valorizacijom kulturno-povijesne baštine.

Uspostavom Centra za javne investicijske projekte stvorit ćemo povoljno poslovno okruženje i privući domaće i strane investicije

Nastavit ćemo razvijati Adriatic Business Centar i učiniti ga centrom audio-vizualne produkcije u Dalmaciji.

Izradit ćemo stratešku dokumentaciju u svrhu uspostave najkvalitenijeg prometnog sustava regije, odnosno Regionalni prometni masterplan Srednje Dalmacije.

Izgradit ćemo sportski aerodrom u Pokrovniku.

Iz nove financijske omotnice Europske unije osigurat ćemo sredstva za izgradnju brze ceste Šibenik-Drniš- Knin.

Izgradit ćemo i urediti luku Dolac u Šibeniku i šibensku rivu, luku Bilice, luku Zlarin, luku Prvić Šepurine, ribarsku rivu u luci Murter, luku Rogoznica-Peleš i novo trajektno pristanište u luci Kaprije.

Omogućit ćemo korištenje brzog interneta na svim područjima županije ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu.

Nastavljamo s projektom navodnjavanja Petrova polja po novom konceptu. U planu je napraviti tri istražne bušotine.

Kvaliteta zdravstvene skrbi visoko je na našoj listi prioriteta: uredit ćemo odjele ginekologije, traumatologije i ortopedije u šibenskoj bolnici.

Izgradit ćemo novu bolnicu u Šibeniku.

Nastavljamo pružati financijske potpore poduzetništvu kroz dodjelu poticajnih sredstva za sufinanciranje marketinških aktivnosti, stručnog osposobljavanja i kupnju dugotrajne imovine te kroz sufinanciranje kamatne stope.

Provedbom Programa sufinanciranja turističkih projekata i događanja u turizmu značajno ćemo pridonijeti razvoju turističke infrastrukture i utjecati na produžetak turističke sezone.

Osigurat ćemo mogućnost produženog boravka i aktivnosti tijekom školskih praznika učenicima nižih razreda osnovnih škola.

U Domu za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ urediti ćemo prostor za prihvat naših sugrađana oboljelih od Alzheimera.